Privacy verklaring

Privacy Verklaring

Algemeen

Bel Ons, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hecht er grote waarde aan dat deze verwerking plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Bel Ons verklaart zich te houden aan alle hieronder volgende privacy richtlijnen in haar dienstverlening aan u.

Toestemming

Om toegang te krijgen tot onze diensten, kan u gevraagd worden om informatie over uzelf (zoals identificatie of contactgegevens) te verstrekken. Door het invoeren van deze persoonlijke informatie, geeft u ons expliciet en ondubbelzinnige toestemming om deze gegevens te verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren de volgende gegevens:

  1. a) Van alle bezoekers van onze Website verzamelen en verwerken wij informatie over het internetgebruik, statistieken op page views en verkeer van en naar belons.nu , www.belons-partyverhuur.nl en www.partyservicehetgooi.nl ;
  2. b) Van alle gebruikers die zich registreren voor onze diensten, verzamelen en verwerken wij informatie en statistieken over de wijze waarop onze diensten gebruikt worden.

Wij verwerken de persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

  1. a) Voor onderzoek en verbetering van onze dienstverlening;
  2. b) Het bevorderen van het gebruik van onze diensten
  3. c) Voor de uitvoering van onze overeenkomst(en) en onze dienstverlening;
  4. d) Het technisch en functioneel beheer van onze websites
  5. e) Indien wij daartoe verplicht zijn of worden op grond van wet- en regelgeving of wij aanleiding zien op grond van deze Privacyverklaring:

e.1.) Het verstrekken van (persoons-)gegevens aan bepaalde derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties; en/of

e.2.) Het afdwingen van naleving van onze verhuurvoorwaarden;

  1. f) Indien u daarvoor expliciet uw toestemming heeft verleend: Het verzenden van reclame-uitingen;

De door u verstrekte gegevens kunnen door de bevoegde medewerkers van Bel Ons ingekeken worden. Al onze medewerkers, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen. Behoudens het bovengenoemde, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij u ons specifiek toestemming hebt gegeven om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten die u wenst te gebruiken, of indien dit wettelijk verplicht is.

Direct marketing

Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Uw rechten

U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op elk moment in te zien, te (laten) wijzigen, af te schermen of u te verzetten tegen de verwerking hiervan indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn.

Beveiliging

Wij nemen alle redelijke stappen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, niet-geautoriseerde toegang, publicatie, wijziging of vernietiging. Opgemerkt zij dat geen enkele verzending van persoonsgegevens via een internetverbinding 100% veilig of foutloos is. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw internetverbinding.

Links naar andere websites

Onze Dienstverlening kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van deze websites. Deze Privacyverklaring is hoe dan ook niet van toepassing op desbetreffende websites.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen conform de geldende wet- en regelgeving.

Contact

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bel Ons, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 035-5432961 of stuur een mailbericht naar info@belons.nu